Basedow

Bệnh Basedow

bệnh- Basedow

Basedow  Bệnh Basedow (có tên gọi khác là bệnh Graves, bệnh Parry) được hiểu là một dạng bướu cổ, nhưng là bướu giáp độc lan tỏa hoặc cường giáp tự miễn, gây rối loạn miễn dịch và ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến giáp. Tuyến giáp là một tuyến nội …

Đọc thêm >>